متخصص دندانپزشکی کودکان • فارس
  دکتر طاهره اسکندریان
  تخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
  نشانی: فارس - شیراز - خیابان ساحلی غربی، میدان دانشجو
  تلفن: 2293096
 • فارس
  دکتر شادی اشتری
  تخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
  نشانی: فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، خیابان خلد برین، ساختمان خلد برین، واحد 10
  تلفن:
 • فارس
  دکتر شهین بنا کار
  تخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
  نشانی: فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، خیابان خلد برین
  تلفن:
 • فارس
  دکتر علی نوذری
  تخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
  نشانی: فارس - شیراز - خیابان ستارخان، نبش خیابان نمازی
  تلفن: 6292281
loading...

لطفا منتظر بمانید