متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن • تهران
  دکتر ارتفاعی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: تهران - تهران - ضلع جنوب غربی میدان پونک پلاک 8 ط3
  تلفن: 44457183
 • خراسان رضوی
  دکتر بهروز آزادگان
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: خراسان رضوی - مشهد - احمدآباد - ابتدای عارف
  تلفن: 8403451
 • خراسان رضوی
  دکتر بهروز ابراهیمی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: خراسان رضوی - مشهد - ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
  تلفن: 8543365
 • خراسان رضوی
  دکتر یوسف‌ اسکندری
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: خراسان رضوی - مشهد - نواب‌صفوی -
  تلفن: 3643512
 • مازندران
  دکتر سید محمد اصفهانی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: مازندران - ساری - ساری قارن روبروی فرش مشهد
  تلفن: 2224679
 • اردبیل
  دکتر داود اصغری
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اردبیل - اردبیل - اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین
  تلفن: 2239359
 • اصفهان
  دکتر احمدرضا اخوت
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - آمادگاه -ساختمان پزشکان پ 7
  تلفن: 2229743
 • اصفهان
  دکتر حسین اعرابی هاشمی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - آمادگاه-
  تلفن: 224617
 • اصفهان
  دکتر سیدحسین ابن الشهیدی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - خ شمس آبادی -جنب شیرگلدشت
  تلفن: 2211321
 • اصفهان
  دکتر شبنم آذری
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه مجتمع آژند بلوک تجاری طبقه اول واحد12
  تلفن:
 • اصفهان
  دکتر عباس طاهری ابرندآبادی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - آمادگاه -جنب ازمایشگاه پارس
  تلفن: 2218489
 • اصفهان
  دکتر مجتبی ابطحی فروشانی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - خ فردوسی - جنب آموزشگاه رانندگی آسیا
  تلفن: 2201103
 • اصفهان
  دکتر محمد احمدی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - آمادگاه -مقابل داروخانه سپاهان
  تلفن: 2223180
 • اصفهان
  دکتر محمدرضا آیتی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - آمادگاه جنب داروخانه سپاهان طبقه همکف
  تلفن: 2203353
 • اصفهان
  دکتر محمود افشار
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: اصفهان - اصفهان - چهارباغ بالا- خ دیوان بیگی - جنب سوپرشبنم - پ 2- ساختمان سپید
  تلفن: 6623971
 • خوزستان
  دکتر حسن آبشیرینی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی بین نظامی و فردوسی مجتمع پزشکی حضرت ابوالفضل
  تلفن: 2210613
 • خوزستان
  دکتر سیدمحمدحسین آل محمد
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: خوزستان - اهواز - چهارراه امام بین شریعتی وخاقانی
  تلفن: 2202189
 • کرمان
  دکتر مسعود اصغری
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: کرمان - بافت - بافت-خیابان طالقانی شرقی
  تلفن: 4226503
 • کرمان
  دکتر هادی اسلامی
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: کرمان - زرند - زرند-میدان امام- مجتمع پزشکی سینا
  تلفن: 4233313
 • کرمان
  دکتر جمشید اسماعیل زاده
  تخصص: متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
  نشانی: کرمان - کرمان - کرمان-خیابان جهاد کوچه 3 ساختمان رازی
  تلفن: 2221521
loading...

لطفا منتظر بمانید