متخصص جراحی در خوزستان • خوزستان
  دکتر فرامرز پازیار
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - چهارراه طالقانی جنب حسینیه ثاراله ایران کلینیک
  تلفن: 2215151
 • خوزستان
  دکتر محمود جلودار
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - کیانپارس نبش خیابان ۱۲ غربی مجتمع پزشکان سپید واحد ۳۰۵
  تلفن: 33۹۱۶۱۰۲. ۳۳۹۱۶۱۹۴
 • خوزستان
  دکتر بهرام چهرازی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان اهواز.کیانپارس خ ۴ شرقی مجتمع پزشکی پاستور طبقه ۴
  تلفن: ۰۶۱ ۳۳۹۲۰۷۳۵و ۰۹۱۶۹۹۲۰۲۹۶
 • خوزستان
  دکتر محمدحسن حافظی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش مسلم
  تلفن: 218034
 • خوزستان
  دکتر عزیز دستگیر
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان بنی هاشم نبش خیابان زینب(س) جنب داروخانه جالینوس
  تلفن: 3783659
 • خوزستان
  دکتر عبدالحسین طلائی زاده
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف مجتمع پزشکی کارون
  تلفن: 2212669
 • خوزستان
  دکتر مسعود فاطمی ادرکانی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش سعدی طبقه سوم
  تلفن: 2223353
 • خوزستان
  دکتر محمود فی الله جهرمی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی نبش کتانباف جنوبی
  تلفن: 2228888
 • خوزستان
  دکتر پروین محمدی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی خیابان خوانساری ساختمان پزشکی مهرگان
  تلفن: 2217540
 • خوزستان
  دکتر اسماعیل مشهدی زاده
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی بین حافظ و نوذر ساختمان هیوند
  تلفن: 2221985
 • خوزستان
  دکتر حسین مرتضوی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی خیابان مسلم جنوبی مجتمع پزشکی جندی شاپور
  تلفن: 2234012
 • خوزستان
  دکتر سیما مسیحی
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی بین حافظ و فردوسی
  تلفن: 06132211522
 • خوزستان
  دکتر سیدمحمدرضا ملائکه
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - زیتون کارمندی فلکه چیتا خیابان حجت مجتمع پزشکی شعله
  تلفن: 4439525
 • خوزستان
  دکتر مهین نقیب زاده
  تخصص: متخصص جراحی
  نشانی: خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی بین حافظ وفردوسی مجتمع پزشکی بزرگ نادری طبقه سوم
  تلفن: 2220185
loading...

لطفا منتظر بمانید